Izjava o privatnosti

IMAGINARIUM d.o.o., putnička agencija VIA se obvezuje poštivati privatnost svih svojih korisnika. Osobni podaci putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). U svrhu dobivanja suglasnosti agencija će svakom putniku ponuditi Ugovor s privolom za davanje osobnih podataka za naprijed navedene svrhe. Putnik ima pravo u svako vrijeme potpuno ili djelomično odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade ili potpuno brisanje svojih osobnih podataka.