PROMJENA SJEDIŠTA POSLOVNICE

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će Turistička agencija VIA - Imaginarium d.o.o od 01.01.2020. poslovati na adresi Veslarska 4, Rijeka.