Program

1.DAN: RIJEKA (noćna vožnja)  
Polazak iz RIJEKE u 23.00h u pravcu SPLITA i DRVENIKA. Vožnja Jadranskom magistralom.

2.DAN: SPLIT - HVAR
Po dolasku u DRVENIK ukrcaj na trajekt i vožnja do HVARA. Smještaj u hotel. *Mogućnost fakultativnog izleta brodom oko PAKLINSKIH OTOKA. Večera. Noćenje.

3.DAN: HVAR
Nakon doručka odlazak na razgledavaje grada HVARA u pratnji stručnog vodiča: GRADSKI KAŠTEL, GRADSKA VRATA S KULOM, TVRĐAVA ŠPANJOL I NAPOLEON, KATEDRALA SV. STJEPANA, RENESANSNA KATEDRALA S ROMANIČKIM ZVONIKOM, RENESANSNI LJETNIKOVAC HANIBALA LUCIĆA, ARSENAL, HEKTOROVIĆEVA PALAČA, FRANJEVAČKI SAMOSTAN S CRKVOM GOSPE OD MILOSTI... Nakon razgledavanja  Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

4.DAN: HVAR – SPLIT - RIJEKA
Nakon doručka odlazak iz hotela u pravcu SUĆURAJA te ukrcaj na trajekt. Po dolasku na kopno nastavak putovanja u pravcu SPLITA. Dolazak u SPLIT u jutarnjim satima. Odlazak na razgledvanje grada u pratnji stručnog vodiča: DIOKLECIJANOVA PALAČA, PERISTIL, KATEDRALA SV. DUJE, ZLATNA VRATA, ŽELJEZNA VRATA, NARODNI TRG,… Slobodno vrijeme. Nastavak putovanja u pravcu RIJEKE. Dolazak u RIJEKU u kasnim večernjim satima.

Cijena

CIJENU ARANŽMANA dostaviti ćemo Vam na konkretan upit, ovisno o veličini i strukturi grupe