Program

1.DAN: RIJEKA – HVAR  
Polazak iz RIJEKE u ranim jutarnjim satima u pravcu DRVENIKA. Po dolasku ukrcaj na trajekt i vožnja do HVARA. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

2.DAN: HVAR
Nakon doručka odlazak na razgledavaje grada HVARA u pratnji stručnog vodiča: GRADSKI KAŠTEL, GRADSKA VRATA S KULOM, TVRĐAVA ŠPANJOL I NAPOLEON, KATEDRALA SV. STJEPANA, RENESANSNA KATEDRALA S ROMANIČKIM ZVONIKOM, RENESANSNI LJETNIKOVAC HANIBALA LUCIĆA, ARSENAL, HEKTOROVIĆEVA PALAČA, FRANJEVAČKI SAMOSTAN S CRKVOM GOSPE OD MILOSTI... Nakon razgledavanja *moguć je fakultativni izlet brodom oko PAKLINSKIH OTOKA. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

3.DAN: HVAR
Nakon doručka *mogućnost fakultativnog izleta brodom do BOLA na BRAČU. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

4.DAN: HVAR – SPLIT - RIJEKA
Nakon doručka odlazak iz hotela u pravcu SUĆURAJA te ukrcaj na trajekt. Po dolasku na kopno nastavak putovanja u pravcu SPLITA. Po dolasku u SPLIT razgledvanje grada u pratnji stručnog vodiča: DIOKLECIJANOVA PALAČA, PERISTIL, KATEDRALA SV. DUJE, ZLATNA VRATA, ŽELJEZNA VRATA, NARODNI TRG,… Nakon kraćeg odmora nastavak putovanja u pravcu RIJEKE. Dolazak u RIJEKU u kasnim večernjim satima.

Cijena

CIJENU ARANŽMANA dostaviti ćemo Vam na konkretan upit, ovisno o veličini i strukturi grupe