Program

Polazak iz RIJEKE u jutarnjim satima u smjeru ISTRE. Dolazak u staroistarsko mjesto ROČ. Posjet KAPELI SV. ROKA (oslikanoj s dva sloja fresaka iz XIV. i XV. st.), ŽUPNOJ CRKVI SV. BARTULA I BRATOVŠTINSKOJ CRKVI SV. ANTUNA... Nakon obilaska Roča, ALEJOM GLAGOLJAŠA koju čine 11 spomen obilježja (STUP ČAKAVSKOG SABORA, STOL ĆIRILA I METODA, SIJELO KLIMENTA OHRIDSKOG, VRATA HUMA...) odlazak za HUM, “NAJMANJI GRAD NA SVIJETU”. HUM je gradić sa svega dvadesetak stanovnika, dvije crkve, bedemima, romaničkim zvonikom – kulom i gradskom ložom. Nastavak putovanja u smjeru MOTOVUNA. Dolazak u Motovun - gradić omeđen zidinama s kojih se pruža izuzetan pogled na pejsaže srednje Istre, na vinograde poznatog vina Terana. (Do starog grada moguće je uspeti se po stepenicama ili koristiti minibus uz doplatu). Motovunske zidine čuvaju brojne legende i tragove slavne i bogate prošlosti grada. Povratak u smjeru Rijeke. Dolazak u večernjim satima.

Cijena

CIJENU ARANŽMANA dostaviti ćemo Vam na konkretan upit, ovisno o veličini i strukturi grupe.