Program

1. DAN: RIJEKA - ZADAR - ŠIBENIK - VODICE
Polazak iz RIJEKE u jutarnjim satima u smjeru ZADRA. Po dolasku razgledavanje grada uz vodstvo: CRKVA SV. DONATA, FORUM ROMANUM, KATEDRALA SV. STOŠIJE, KALELARGA, MORSKE ORGULJE, POZDRAV SUNCU… Nastavak putovanja u smjeru ŠIBENIKA. Po dolasku razgledavanje grada uz vodstvo: KATEDRALA SV. JAKOVA, KNEŽEVA PALAČA, TVRĐAVA SV. ANA... Nastavak putovanja u smjeru VODICA. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

2. DAN: VODICE - SOKOLARSKI CENTAR - NP KRKA - VODICE
Nakon doručka šetnja VODICAMA i razgledavanje. Slijedi odlazak u pravcu Dubrave kod Šibenika u posjet SOKOLARSKOM CENTRU DUBRAVA, gdje će učenici moći vidjeti ptice grabljivice te kroz prezentaciju saznati više o njihovim karakteristikama i životu. Nastavak putovanja u smjeru NP KRKA. Slijedi šetnja i razgledavanje slapova i ostalih ljepota NP Krka. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

3. DAN: VODICE - STON - KORČULA - TRPANJ
Nakon doručka odjava iz hotela i odlazak u smjeru STONA. Posjet SOLANI koja je najstarija solana u Europi i godišnje proizvede oko 2000 tona soli. Nastavak putovanja u smjeru KORČULE. Razgledavanje grada uz vodstvo: GOTIČKA KATEDRALA SV. MARKA, ZAVJETNA KAPELA SV. ROKA, RENESANSNA PALAČA GABRIELIS , BISKUPSKA PALAČA, GRADSKA VIJEĆNICA, KULA REVELIN, CRKVA SVIH SVETIH, TVRĐAVA SV. VLAHA… Posjet GRADSKOM MUZEJU koji skuplja, čuva, istražuje i javnosti predočuje predmete, zbirke i pojave vezane za kulturu, tradiciju i povijest grada i otoka.  Nastavak putovanja u smjeru TRPNJA. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

4. DAN: TRPANJ - DUBROVNIK - TRPANJ
Nakon doručka polazak u smjeru DUBROVNIKA. Po dolasku u DUBROVNIK razgledavanje grada uz vodstvo: GRADSKA VRATA OD PILA, STRADUN, ONOFRIJEVE ČESME, PALAČA SPONZA, ORLANDOV STUP, KNEŽEV DVOR, DUBROVAČKA KATEDRALA, CRKVA SV. VLAHA... Posjet GRADSKIM ZIDINAMA koje su jedan od najmonumentalnijih fortifikacijskih spomenika u Europi. Povratak u smjeru hotela. Slobodno vrijeme za uživanje u kupanju u vanjskom bazenu. Večera. Noćenje.

5. DAN: TRPANJ - SPLIT - TROGIR - RIJEKA
Nakon doručka odlazak iz hotela u smjeru SPLITA. Po dolasku u SPLIT slijedi razgledavanje grada uz vodstvo: DIOKLECIJANOVA PALAČA, PERISTIL, KATEDRALA SV. DUJE, MJEDENA VRATA, RIZNICA, ZLATNA VRATA, ŽELJEZNA VRATA, NARODNI TRG, VIJEĆNICA… Slijedi posjet stalnom postavu ARHEOLOŠKOG MUZEJA. Nakon toga posjet GALERIJI IVANA MEŠTROVIĆA koja se sastoji od kompleksa splitske rezidencije slavnoga kipara. Nastavak putovanja u smjeru TROGIRA. Po dolasku u TROGIR šetnja i razgledavanje grada, koji se smatra najbolje sačuvanim romaničko-gotičkim gradom centralne Europe, čiji je najznačajniji kulturni spomenik nadaleko poznata TROGIRSKA KATEDRALA SV.LOVRE. Nastavak putovanja u smjeru RIJEKE. Dolazak u večernjim satima.

Cijena

CIJENU ARANŽMANA dostaviti ćemo Vam na konkretan upit, ovisno o veličini i strukturi grupe.